Boekingvoorwaarden

Travlin Kids is onderdeel van Travlin. Travlin / Persoonlijk Reisadviseur Linda Hoorn handelt tevens onder de naam Apollo at Home, een dochteronderneming van Reisburo Apollo.

Als gevolg van deze samenwerking boekt u en betaalt u al uw reizen aan Reisburo Apollo uit Wormer. Reisburo Apollo is lid en deelnemer van de ANVRSGRSGRZ en het Calamiteitenfonds. Travlin is geen zelfstandig lid van deze (branche)organisaties.

 

Indien u via Travlin / Persoonlijk Reisadviseur Linda Hoorn bij Reisburo Apollo een boeking onderbrengt dan zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 

ANVR

Voor zo ver de bevestigde reiscomponenten worden uitgevoerd door een ANVR-reisorganisator, wordt de prijs en de naam van de reisorganisator bij deze reisonderdelen op deze reservering vermeld. Uitsluitend de ANVR-reisorganisator is verantwoordelijk voor de uitvoering en kwaliteit van deze reisonderdelen. Op de reiscomponenten van een ANVR-reisorganisator – alsmede onze dienstverlening – zijn de ANVR-Reizigersvoorwaarden van toepassing.

 

Voor zover de bevestigde reiscomponenten niet worden uitgevoerd door een ANVR-reisorganisator, maar door andere dienstverlener(s), wordt de prijs en de naam van deze dienstverlener(s) per dienst op deze reservering vermeld.

 

Op de reserveringsbevestiging staat welk onderdeel van de voorwaarden op jouw reis van toepassing is: de ANVR-Reisvoorwaarden of de ANVR-Boekingsvoorwaarden of geen van beiden. Aanvullend op de ANVR-Boekingsvoorwaarden gelden mogelijk ook de ANVR- Gekoppeld Reisarrangementvoorwaarden. Als niet duidelijk is vermeld welke voorwaarden van toepassing zijn dan gelden de ANVR-Reisvoorwaarden. De ANVR-Reisvoorwaarden, ANVR-Boekingsvoorwaarden en de ANVR-Gekoppeld Reisarrangementvoorwaarden kunt u vinden in de ANVR-Reizigersvoorwaarden.

 

Op het vervoer verricht door (Nederlandse) luchtvaartmaatschappijen, trein-, ferry- en busmaatschappijen zijn de desbetreffende algemene vervoersvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn aan u beschikbaar gesteld dan wel beschikbaar via hun websites of beschikbaar via https://www.anvr.nl/vervoersvoorwaarden/vervoersvoorwaarden.aspx.

 

Voor zover noodzakelijk in het kader van de uitvoering van de reisovereenkomst, geven wij uw gegevens door aan de dienstverlener(s). Wanneer u hier geen prijs op stelt, kunt u dit aan ons doorgeven, maar zijn wij niet aansprakelijk indien die diensten niet of niet juist kunnen worden uitgevoerd, door het ontbreken van deze gegevens. Meer informatie hierover kunt u teruglezen in onze privacyverklaring.

 

Acceptatie van de boekingsbevestiging betekent dat u kennisgenomen hebt van, en akkoord gaat met, de genoemde voorwaarden. Op uw verzoek sturen wij u kosteloos een exemplaar van de genoemde regelingen en/of voorwaarden toe.

 

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Reisburo Apollo is aangesloten bij de SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

 

Stichting Garantiefonds Reisgelden Zakelijk (SGRZ)

De SGR-garantieregeling biedt alleen dekking aan particulieren. Boekt u een zakelijke reis? Reisburo Apollo is aangesloten bij de SGRZ. SGRZ biedt een garantie voor insolventie van aanbieders van groeps- en incentivereizen (MICE), schoolreizen en zakelijke reizen. Zie voor de exacte voorwaarden de SGRZ-garantieregeling.

 

Calamiteitenfonds

Reisburo Apollo is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds.

 

Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

 

 • (Een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
 • De noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

 

Aanvullende voorwaarden bij uw boeking
Bij uw reservering komen de onderstaande kosten, tenzij anders vermeld en afhankelijk van de reisorganisator en het soort reis: 

 

 • Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking
 • Bemiddelingskosten van € 37,50 per boeking
 • Havengelden
 • Luchthavenbelasting
 • Brandstoftoeslagen
 • Visumkosten

In aanvulling op de ANVR-Reizigersvoorwaarden hanteren Travlin en Reisburo Apollo de volgende voorwaarden m.b.t. (aan)betalingsregeling, annuleringsvoorwaarden, herroepingsrecht en de klachtenprocedure:

 

 • (Aan)betalingsregeling; De aanbetaling dient direct na de boeking te worden betaald, het te betalen aanbetalingsbedrag wordt vermeld op de definitieve boekingsbevestiging / factuur. De rest van de reissom dient uiterlijk 8 weken voor vertrek op de rekening van Reisburo Apollo te zijn bijgeschreven. Voor vliegtickets is onmiddellijke betaling verschuldigd, evenals voor reizen die worden geboekt binnen 8 weken voor vertrek. Houdt u zich aan uw betalingsverplichtingen, zodat de doorgang van uw reis niet in gevaar komt.
 • Annuleringsvoorwaarden: deze kunnen per reis(onderdeel) verschillen. Bij het boeken van een reis wordt u over de annuleringsvoorwaarden geïnformeerd.
 • Herroepingsrecht; het herroepingsrecht vervalt zodra de definitieve boekingsbevestiging / factuur is ontvangen.
 • Alleen klachten die schriftelijk zijn ontvangen kunnen door Travlin en/of Reisburo Apollo in behandeling worden genomen.

Alle door ons aangeboden reizen worden door derden uitgevoerd.

Acceptatie van de boekingsbevestiging betekent dat u kennisgenomen hebt van, en akkoord gaat met, de genoemde voorwaarden. Op uw verzoek sturen wij u kosteloos een papieren exemplaar van de genoemde regelingen en/of voorwaarden toe.

 

Juridische informatie
De informatie op deze website is samengesteld met als doel informatie te verschaffen over Travlin Kids, onze activiteiten, aanbod en partners.

 

Hoewel de website met de uiterste zorg is samengesteld, kan geen garantie worden gegeven voor wat betreft de volledigheid en correctheid van de informatie hierin beschreven. Een bezoek aan onze website impliceert dat u er mee akkoord gaat dat Travlin Kids (en/of partners) niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade of verlies, direct of indirect voortkomend uit het gebruik van deze website.

 

Uw toegang tot deze site geeft u geen recht om de informatie of delen ervan te reproduceren en/of te distribueren zonder voorafgaande toestemming van Travlin Kids. Nederlands recht is van toepassing.