Privacyverklaring

Wij respecteren ieders privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

 

Verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht.
U heeft te allen tijde zelf de keuze of u persoonsgegevens wil geven. Voor een aantal van onze diensten is het opgeven van persoonsgegevens noodzakelijk. Als het opgeven van persoonsgegevens wordt gevraagd, dan wordt er aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken. Er wordt dus aangegeven welke gegevens moeten worden verstrekt en welke gegevens optioneel zijn. Let er wel op dat het niet geven van bepaalde informatie kan betekenen dat sommige diensten niet geleverd kunnen worden.

 

Welke persoonsgegevens wij verwerken

 • Voor- en achternaam van onze contactpersonen en van alle betrokkenen in het dossier
 • Adresgegevens van onze klanten en alle betrokkenen in het dossier
 • E-mailadres van onze contactpersonen en eventueel van de betrokkenen in het dossier
 • Telefoonnummer van onze contactpersonen en eventueel van de betrokkenen in het dossier
 • Medische gegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst
 • Kopie van het legitimatiebewijs

 

Doeleinden van de gegevensverwerking, de rechtsgrond
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor:

 • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten. Hieronder valt onder andere:
  • Contact met u hebben
  • Het dossier behandelen
  • Factureren
  • De vordering uit handen geven (incassobureau en deurwaarderskantoor)
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals:
  • Bewaartermijnen (bijvoorbeeld voor de belastingdienst)
  • Identificatieplicht
 • Het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand (hiervoor wordt apart toestemming gevraagd), zoals:
  • De nieuwsbrief sturen
  • U informeren over nieuwe producten en aanbiedingen

 

Bewaartermijn
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Alle overige persoonsgegevens worden bewaard tot een jaar nadat onze dienstenverlening is gestopt, tenzij er andere wettelijke bewaartermijnen gelden.

 

Persoonsgegevens doorgeven aan derden
Travlin en Travlin Kids maken gebruik van specifieke software voor de reisbranche. Deze programma’s zijn cloudbased programma’s. Dat houdt in dat alle persoonsgegevens op de servers van de softwareaanbieder worden opgeslagen. Persoonsgegevens worden verder doorgegeven als het contactformulier op de website wordt ingevuld, als facturen niet worden betaald en als er medische omstandigheden zijn die dat vereisen. In het laatste geval kunnen de persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden gebracht. Niet ieder land heeft een passend beschermingsniveau voor de persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden doorgegeven aan:

 • De hostingprovider van de website
 • De serverprovider van Fadiro
 • Een incassobureau of deurwaarderskantoor
 • Reisorganisaties
 • De accommodatie(s)
 • De luchtvaartmaatschappij(en)
 • Leveranciers van zorg en hulpmiddelen ter plaatse
 • Anderen waarvan in het kader van de medische situatie het noodzakelijk is dat zij deze informatie krijgen, zoals vervoerders en excursieorganisatoren.

 

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. We gebruiken de gegevens uitsluitend voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De volgende gegevens kunnen worden bijgehouden:

 • Het IP-adres van uw computer
 • Het tijdstip van opvraging
 • Gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt

 

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Verder delen wij verkregen gegevens niet met Google anders dan voor eigen doeleinden.

 

Facebook en Twitter
Op onze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. De privacyverklaringen wijzigen regelmatig. U vindt de privacyverklaringen hier:

 

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Wij gebruiken diensten van MailChimp voor het versturen van de nieuwsbrieven. MailChimp is gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika. Op grond van de Privacy Shield is het toegestaan om zonder toestemming van de betrokkene persoonsgegevens door te geven aan entiteiten in de Verenigde Staten.

 

Hyperlinks
Voor uw gemak hebben wij op onze website hyperlinks opgenomen naar websites van derden. Let erop dat als u deze website bezoekt, de privacyverklaring van deze derde partijen en niet die van Travlin / Travlin Kids van toepassing is.

 

Rechten van de betrokkene
Als u een relatie met ons bedrijf heeft, dan heeft u verschillende rechten die u kunt inroepen. Het kan zijn dat we u om legitimatiebewijs vragen als u gebruik wil maken van een van uw rechten. Het legitimatiebewijs moet corresponderen met de persoon van wie u de rechten wil inroepen. Uw rechten:

 • Recht op informatie
 • Recht op inzage, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens
 • Recht om de verwerking te beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking
 • Wanneer er toestemming is gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens, dan kan deze toestemming worden ingetrokken (de intrekking heeft geen terugwerkende kracht)
 • Recht om de persoonsgegevens beschikbaar te stellen voor overdracht

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens:

Travlin
Pastoor Schlüterstraat 9
1566 DZ  Assendelft
+31 (0)6-49914448

 

Klachten
Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen worden ingediend bij de betreffende toezichthouder.

 

Aanpassen van de privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

 

Beveiliging
Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.